Czym jest i czemu służy proces niwelacji terenu?

W potocznej mowie, procesem niwelacji terenu nazywamy szereg czynności, których celem jest przygotowanie gruntu pod inwestycję budowlaną – budynek, plac, parking drogę czy inny obiekt. Z punktu widzenia geodety – niwelacja polega na wykonaniu niezbędnych pomiarów terenu, które pozwalają na odpowiednie jego wyprofilowanie i przygotowanie do kolejnych robót budowlanych.

Co trzeba wiedzieć o niwelacji terenu

Budynki, parkingi, place, czy drogi powinny powstawać na płaskich terenach. W naturze takie tereny raczej nie występują, stąd konieczne jest profesjonalne wyrównanie i oczyszczenie terenu przed podjęciem kolejnych prac budowlanych. Właściwie przygotowana powierzchnia pozwala zapobiec problemom technicznym, które mogłyby się pojawić podczas przeprowadzania inwestycji lub już po jej zakończeniu. Niwelacja terenu powoduje, że budowa odbywać się będzie w sposób efektywny, a przy tym bezpieczny. Niewłaściwe wykonanie lub pominięcie procesu może prowadzić m.in. do pękania lub zawilgocenia fundamentów. Innym negatywnym następstwem braku niwelacji terenu są pofałdowania i spadki gruntu.

Jak przebiega proces niwelacji terenu?

Do odpowiedniego ukształtowania terenu konieczne jest dokonanie pomiarów przez geodetę. Urządzenie, za pomocą którego wykonywane są badania wysokości wzniesień to niwelator. Mając wyniki badań geodezyjnych, można przystąpić do czynności zwanych potocznie niwelacją terenu.
Firmy świadczące usługi budowlane, które zajmują się także profilowaniem terenu posiadają odpowiedni park maszynowy do realizacji tego procesu. Konieczne jest użycie m.in. walca drogowego, zagęszczacza czy równiarki. Proces niwelacji rozpoczyna się od wyrównania i oczyszczenia terenu, następnie jest on kształtowany w taki sposób, aby zachować tę samą grubość warstwy podbudowy. Kolejną ważną czynnością jest usunięcie nadmiaru gruntu lub – w razie potrzeby uzupełnienie go do pożądanego poziomu. Teren musi zostać odwodniony i osuszony, konieczne jest wykonanie drenażu. Ostatnim etapem procesu jest zagęszczenie gruntu.